SINGING ROCK
home | aktivity | kurzy | programy | info | kontakt
lanové aktivity
Vítáme Vás na internetových stránkách společnosti, specializující se na lanové aktivity.

Zážitková pedagogika

Letní dětské tábory

Hlavním cílem zážitkové pedagogiky je intenzivní prožití záměrně vytvořených problémových situací, které vyvolávají emočně silné zážitky. Účastník programu získá zážitky aktivním zapojením sebe do různých zajímavých a nevšedních činností, technik a her, se kterými se v každodenním životě nesetkává.


Člověk, který je postavený před určitý problém, musí zaujmout k dané situaci postoj, jež se stává výzvou. Ať už výzvu, úkol účastník přijme či nikoliv, vždy se dostává do interakce s ostatními ze skupiny.


Hlavní úlohu v zážitkových programech má tzv. „review“, zpětný pohled na hru. Závěrečná reflexe, neboli zhodnocení celé techniky, jakým způsobem účastníci problém řešili a jak jej vyřešit mohli. Problémové situace navozené ve hrách bývají náročnější než v běžném životě, rozvíjí nejen fantazii, spolupráci, komunikační dovednosti, abstraktní myšlení, zvládání náročných životních situací, ale také posunuje hranice běžného života o něco dále.