SINGING ROCK
home | aktivity | kurzy | programy | info | kontakt
lanové aktivity
Vítáme Vás na internetových stránkách společnosti, specializující se na lanové aktivity.

Teambuilding

Lanové aktivity - Teambuilding

Budování kolektivu

Neboli jak z více či méně náhodného seskupení lidí efektivně a bezbolestně vytvořit úspěšný a výkonný tým schopný čelit tvrdému konkurenčnímu prostředí. S pojmem teambuilding se setkávám převážně v oblasti managementu. Teambuilding má naučit vést členy skupiny k tomu, aby své kolegy neviděli jen jako jakési pracovní stroje, ale viděli za nimi lidi, a chápali tento pohled za obohacující a uvědomili si potřebu „lidského“ rozměru i u výkonného pracovního týmu.


V našem programu Vám chceme ukázat, jak teambuilding využít také v různých formách volnočasových aktivit. Naučíme Vás sebepoznání, poznávání druhých, poznávání napětí ve skupině, k vnímavosti nevyřčených, a proto neřešených konfliktů.


Ze skupiny k týmu

Ze skupiny se může stát tým teprve, pokud se povede mnoho kroků, jasnost role jednoho každého člena a jasnost dalších z mnoha pravidel a povinností mezi členy týmu. V neposlední ředě se skupina stává týmem ve chvíli, kdy její členové dokáží formulovat požadavky k navození změn, které považují za prospěšné pro celek.


Každý, člen patřící do skupiny, má svá vlastní práva a očekávání o tom, co se bude dít. Každý má již určité zkušenosti, které získal v jiných skupinách a na jejichž základě vnímá i nové prostředí. První věc, která provází vstup do nové skupiny, je určitá nejistota. Někteří nově příchozí se pokoušejí ji překonat tím, že se pokusí vzít situaci do vlastních rukou a jdou do ofenzivy. Většina ovšem spíše vyčkává, pozoruje, jak se chovají ostatní, od koho hrozí potencionální nebezpečí a u koho mohou hledat případnou oporu.


Jako malé dítě v první den ve škole máme sklon cítit se nejistě, být kritičtí, chovat se agresivně, přemýšlet jak nás vidí druzí, hledat spojence a identifikovat ty, o kterých se domníváme, že se s nimi neshodneme, či od nich můžeme očekávat nepřátelství.


Napětí prvního setkání se uvolňuje pomalu. V průběhu této orientační fáze dochází také k hledání vlastního místa v týmu. V našich aktivitách pomůže najít každému své místo ve skupině a řešení problému v uměle vytvořených netradičních situacích, viz. zážitková pedagogika.